We Activity

“ทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่” เพื่อต่อยอดพัฒนาการทั้ง 4 ของลูกให้สุด

เรื่องเล่นของลูกไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อย่างชื่อเรียก! เวลาจะเล่นกับเจ้าตัวน้อยมันเลยต้องเล่นใหญ่... ซึ่งในที่นี้หมายถึงการให้ความสำคัญกับการเล่นของลูกมากเป็นพิเศษ (*โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ที่จะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและทางด้านสมองสูงสุด) การเล่นจะช่วยต่อยอดพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

เจ้าตัวน้อยจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำด้วยตัวเอง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ งั้นมาดูกันดีกว่าว่าคุณพ่อคุณแม่กับเจ้าตัวน้อยจะ “ทำให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่” ด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

ออกแรงกันหน่อย (พัฒนาการทางด้านร่างกาย)
ร่ายการของเจ้าตัวน้อยประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายส่วนทั้งมัดเล็กมัดใหญ่ และประสาทสัมผัสต่างๆ การเล่นจึงต้องมีรูปแบบที่ต่างกัน เช่น การเล่นโยน-รับและเตะลูกบอล จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งแขน ขา ลำตัว ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการทรงตัวและการเคลื่อนไหว การเล่นโยนห่วงให้ลงเสา ช่วยพัฒนาสายตาและฝึกการบังคับมือในการโยน การเล่นต่อบล็อกไม้และการร้อยลูกปัด จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ ข้อมือและนิ้ว ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตาของเจ้าตัวน้อยไปพร้อมกัน

ล้อมวงเล่นดนตรี (พัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ)

คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนๆ ก็อยากเห็นเจ้าตัวน้อยอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส การเล่นดนตรี จะสร้างความเพลิดเพลินและสุนทรียภาพ การร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นหรือขยับไปตามจังหวะ ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างรอยยิ้มภายในครอบครัว

บทบาทสมมุติ (พัฒนาการทางด้านสังคม)
ถ้าเจ้าตัวเล็กรู้จักตัวเองเร็วเท่าไรก็จะยิ่งดีมากเท่านั้น การเล่นสมมติในบ้านจำลองหรือบ้านตุ๊กตา จะจำลองการใช้ชีวิตจริงผ่านการเล่น ช่วยให้เจ้าตัวน้อย รู้จักตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นในสังคมเร็วขึ้น และแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องร่วมเล่น ร่วมแสดงในบทบาทสมมตินี้ด้วย เพราะถือเป็นการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกเป็นผู้นำผู้ตาม รู้จักยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น

ปั้นโดว์ให้เป็นไอเดีย (พัฒนาการทางด้านสติปัญญา)
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ การชวนกันมา ทำแป้งโดว์และการเล่นปั้นแป้งโดว์ จึงเป็นเรื่องสนุกที่คุณพ่อคุณแม่กับเจ้าตัวน้อยทำและเล่นด้วยกันได้ เพราะส่วนผสมในการทำแป้งโดว์ไม่มีอันตราย ลูกน้อยสามารถทุบ ม้วน คลึง ได้ตามใจชอบ โดยเฉพาะ การเลือกใส่สีแป้งไปจนถึงการปั้นแป้ง ที่ต้องใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และปั้นแป้งออกมาเป็นรูปต่างๆ

เรื่องสำคัญคือการร่วมทำร่วมเล่นไปด้วยกันของคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวน้อย และการเรียนรู้แบบย้ำ ซ้ำ ทวนแบบนี้ในทุกๆ วัน จะทำให้เกิดการซึมซับและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยเริ่มจากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยากได้ด้วยตัวเอง และนี่แหละคือ “การทำให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่” ที่จะส่งผลถึงพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของเจ้าตัวน้อย ที่คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนสำคัญที่จะต่อยอดให้เจ้าตัวน้อยให้สุดได้

Article Author

โดย จันทรวิมล ใจอารีรอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก

Oct 05 2017
TOP