We Special

เปิดเทอมนี้ พ่อแม่ยุคใหม่...อยากช้อปอะไรให้ลูก? บอกเหตุผลให้โดนใจ ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท รวม 20 รางวัล

ระยะเวลาร่วมสนุก:

cal icon

16 May 2018 - 28 May 2018

กติกา
1. กดปุ่ม "ร่วมสนุก" เพื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Me to We และร่วมสนุกกับกิจกรรม โดยตอบคำถามว่า “เปิดเทอมนี้ พ่อแม่ยุคใหม่...อยากช้อปอะไรให้ลูก?” พร้อมบอกเหตุผล
2. รับสิทธิ์ ลุ้นรับฟรี! บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท รวม 20 รางวัล
3. สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16-28 พ.ค.61 เวลา 23:00 น.
4. สามารถร่วมสนุกได้คนละ 1 ครั้ง โดยจะตัดสินผู้ชนะจากเหตุผลที่โดนใจทีมงาน

ของรางวัล
บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท รวม 20 รางวัล

เงื่อนไข/การคัดเลือก และการประกาศผล
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด และทำตามกติกาครบถ้วน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Me to We เท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง เว็บไซต์ me2we.fwd.co.th ในวันที่ 30 พ.ค.61 เวลา 17:00 น. และส่งข้อความไปทางอีเมลของผู้โชคดี
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลวงหน้า
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับของรางวัล พร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลกลับทางอีเมลที่เว็บไซต์ Me to We ได้ส่งข้อความไป ภายในวันที่ 4 มิ.ย.61 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทประมวลผล ใช้ เปิดเผย หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อประโยชน์ใดๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

TOP