We Special

ลุ้นรับฟรี! Lazada E-Coupon มูลค่า 100 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก:

cal icon

01 Nov 2017 - 03 Dec 2017

ขั้นตอนการลุ้นรับ Lazada E-Coupon มูลค่า 100 บาท
1. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Me to We
2. ร่วมสนุกโดยเลือกคำตอบที่ใช่ พร้อมบอกเหตุผลโดนใจ
3. รับสิทธิ์ลุ้นรับฟรี! E-Coupon มูลค่า 100 บาท จาก Lazada จำนวน 250 รางวัล แจกสัปดาห์ละ 50 รางวัล เป็นเวลา 5 สัปดาห์
4. ตัดสินผู้โชคดีจากเหตุผลที่โดนใจทีมงาน Me to We
5. ประกาศผลทุกวันพุธของอาทิตย์ถัดไปทางเว็บไซต์ Me to We (WE Special)
6. ผู้โชคดีจะได้รับรหัสโปรโมชั่นทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ระยะเวลาในการร่วมลุ้นและวันที่ประกาศผล
- สัปดาห์ที่ 1 ระยะเวลาในการร่วมลุ้น วันที่ 1 - 5 พ.ย. 60 จำนวน 50 รางวัล / ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 8 พ.ย. 60
- สัปดาห์ที่ 2 ระยะเวลาในการร่วมลุ้น วันที่ 6 - 12 พ.ย. 60 จำนวน 50 รางวัล / ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 15 พ.ย. 60
- สัปดาห์ที่ 3 ระยะเวลาในการร่วมลุ้น วันที่ 13 - 19 พ.ย. 60 จำนวน 50 รางวัล / ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 22 พ.ย. 60
- สัปดาห์ที่ 4 ระยะเวลาในการร่วมลุ้น วันที่ 20 - 26 พ.ย. 60 จำนวน 50 รางวัล / ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 29 พ.ย. 60
- สัปดาห์ที่ 5 ระยะเวลาในการร่วมลุ้น วันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 จำนวน 50 รางวัล / ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 6 ธ.ค. 60

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์
1 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61 เท่านั้น

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเว็บไซต์ Me to We เท่านั้น
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
3. ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก และทอนเป็นเงินสดได้
4. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคัดเลือก และการประกาศผล
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด และทำตามกติกาครบถ้วน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก เฉพาะผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Me to We เท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง เว็บไซต์ me2we.fwd.co.th หน้า We Special ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 17:00 น. และส่งข้อความไปทางอีเมลของผู้โชคดี
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับของรางวัลโดยตอบกลับทางอีเมลที่เว็บไซต์ Me to We ได้ส่งข้อความไป ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- ทางบริษัทฯ จะส่งรหัสโปรโมชั่นให้ผู้โชคดีทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
- พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทประมวลผล ใช้ เปิดเผย หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อประโยชน์ใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

TOP