We Special

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Me to We Moments รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

ประกาศผลผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1 และ 2 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม Me to We Moments

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
คุณ Busayarat  Kowitchindachai

รับบัตรของขวัญ Inclusive Package จาก Club Med ภูเก็ต สำหรับครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน และเด็ก 1 คน อายุ 4 -11 ขวบ) หมดเขตวันที่ 30 พ.ย. 60
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Thai Airway สำหรับ 3 ท่าน
• ห้องพักแบบดีลักซ์
• บริการอาหารครบทุกมื้อ เช้า กลางวัน และมื้อคํ่า ตลอดจนเครื่องดื่มนานาชนิดที่มีไว้บริการ ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
• อาหารว่าง และบาร์ เปิดบริการทั้งกลางวัน และกลางคืน
• คลับเมดเบบี้เวลคัม
• มินิคลับเมด (สำหรับเด็กอายุ 4-10 ปี)
• สระว่ายนํ้า 3 สระ รวมถึงสระสำหรับเด็ก
• กีฬาสำหรับทุกวัย อาทิ ดำนํ้าตื้น ฟิตเนส ยิงธนู แอโรบิคนํ้า ฟลายอิ้ง-เทอราปิส กอล์ฟ และเทนนิส
• การแสดงยามคํ่าคืน
• wifi ในบริเวณ Reception และในห้องพัก
• บริการรถรับส่ง สนามบิน - คลับเมด - สนามบิน
• และประสบการณ์ความประทับใจอีกมากมายอันเป็นเอกลักษณ์ของ Club Med ภูเก็ต ที่ไม่มีที่ใดเหมือน ส่งมอบพร้อมความอบอุ่น ความปรารถนาดี และการดูแลเอาใจใส่จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้คุณและครอบครัวได้มีช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่น่าประทับใจที่สุด

เงื่อนไขการรับของรางวัล

- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับของรางวัลโดยตอบกลับทางอีเมลที่เว็บไซต์ Me to We ได้ส่งข้อความไป ภายในวันที่ 28 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อนัดมารับของรางวัลที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลที่ 2 จำนวน 30 รางวัล

ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Workshop “เรื่องเล่น...เรื่องใหญ่”
ในวันเสาร์ที่ 2 ก.ย. 60
ณ PlanToys Shop ซอยสาทร 10

รอบเช้า เวลา 09.30 - 12.00
1.สุภคินี เวียงนิล
2.สุฑาลักษณ์ ยลแย้ม
3.เบญจมาศ พัฒนเจริญ
4.จริงจริยา เจริญโชคธำรง
5.พันธ์พงษ์ วงศ์หล่อ
6.จารุวรรณ ภูริวัฒน์
7.น้ำทิพย์ หงษ์นาค
8.จิติยา พฤกษาเมธานันท์
9.ธนิดา ตั้งวณิชเจริญ
10.ณัฐชรี สวัสดิ์ศรี
11.ธันยนันท์ มณีสวัสดิ์
12.อดิศักดิ์ ตั้งตนดี
13.จันทพร จวงสอน
14.พลินนาท เมืองสนธิ์
15.ชนิสรา พุทธสุนทร

รอบบ่าย เวลา 13.30 - 16.00
1.สายจิตร ตันบริภัณฑ์
2.อารีญา ชลเจริญ
3.วรรณชนาภา สิริพิพัฒนกูล
4.พลอยวรินทร์ แก้วเทศ
5.ชนนพร ไชยชมภู
6.ภัทรา ชาญสวัสดิ์
7.ยุวดี ปราโมช
8.อัญชลี ศิริ
9.Watcharaporn Phansak
10.ทัศพร โชติยางงาม
11.มณฑิรา อินทร์ทอง
12.ภัสราภรณ์ สุภามาลา
13.รัตนาภรณ์ หรั่งน้ำทิพย์
14.ทวีวงศ์ วิชัยอุรุโรจน์
15.สุวนันท์ สุวรรณ์

รายละเอียด Workshop สุด Exclusive
- กิจกรรมปั้นแป้งโดว์จาก PlanToys ผู้ผลิตของเล่นไม้เชิงสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้ของเด็กและความสัมพันธ์ของครอบครัวผ่านการเล่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Play)
- ฟังเสวนาจากคุณหมอโอ๋หรือแอดมินเพจชื่อดัง“เลี้ยงลูกนอกบ้าน” ในหัวข้อ“เลี้ยงลูกให้คิดเป็นผ่านการเล่นเสริมประสบการณ์”

เงื่อนไขการเข้าร่วมเวิร์คช็อป

- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมเวิร์คช็อปโดยตอบกลับทางอีเมลที่เว็บไซต์ Me to We ได้ส่งข้อความไป ภายในวันที่ 27 ส.ค. 60
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมเวิร์คช็อป ให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นที่ทางคณะกรรมการเลือกสำรองไว้

Aug 24 2017
TOP