We Special

สมัครสมาชิก Me to We ลุ้นไปแข่งช้อปฟรี! 10,000 บาท

ระยะเวลาร่วมสนุก:

cal icon

18 Sep 2017 - 05 Nov 2017

Me to We ขอชวนพ่อแม่ที่มี Passion มาลุ้นช้อปฟรีไม่อั้น 10,000 บาท ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 28

กติกาและการร่วมกิจกรรม
1.ครอบครัวผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Me to We
2.ครอบครัวผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบคำถาม 1 ข้อว่า “รักของ(ครอบครัว)เรา ไม่เก่าเลย เพราะ.........?”
3.สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. – 5 พ.ย. 60 เวลา 23:00 น.
4.สามารถร่วมสนุกได้คนละ 1 ครั้ง เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี ที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งช้อปฟรี 10,000 บาท ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 28 ในวันที่ 9-12 พ.ย. 60 นี้

เงื่อนไขการแข่งขัน
- การแข่งขันจะมีขึ้นในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 14 ครอบครัว แบ่งเป็น
วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 60 คัดเลือกผู้โชคดีร่วมแข่งขัน 5 ครอบครัว
วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60 คัดเลือกผู้โชคดีร่วมแข่งขัน 3 ครอบครัว
วันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 60 คัดเลือกผู้โชคดีร่วมแข่งขัน 3 ครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 60 คัดเลือกผู้โชคดีร่วมแข่งขัน 3 ครอบครัว
- ครอบครัวผู้ได้รับเลือกให้เข้าแข่งขัน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนที่บูธ Me to We ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่28 เพื่อรับเงินสดสำหรับซื้อสินค้าภายในงาน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  •สามารถเลือกซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
  •ต้องเลือกซื้อสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ประเภทขึ้นไป (ห้ามซื้อสินค้าประเภทเดียวกัน)
  •ต้องซื้อให้เหลือเงินทอนน้อยที่สุด 
  •ต้องกลับมายังจุดเริ่มต้นให้ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (15 นาที)
  •ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 14 ครอบครัว จะได้รับสินค้าที่ตนเลือกซื้อระหว่างเล่นกิจกรรมกลับบ้านทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยจะไม่มีการเรียกเก็บสินค้าคืนในภายหลัง
  •กรณีผู้ร่วมแข่งขันซื้อสินค้าเกิน 10,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งหมด
- ครอบครัวผู้เข้าแข่งขันที่ใช้เงินหมดพอดี หรือเหลือเงินทอนน้อยที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับรางวัลเป็นเงินสดเพิ่มอีก 5,000 บาท
- กรณีเหลือเงินทอน เป็นจำนวนเงินเท่ากัน มากกว่า 1 ครอบครัวขึ้นไป ทีมงานจะคัดเลือกผู้ชนะจากครอบครัวที่ทำเวลาได้เร็วที่สุด
- กรณีมีครอบครัวผู้เข้าแข่งขันที่เหลือเงินทอนเป็นจำนวนเงินเท่ากัน และใช้เวลาน้อยที่สุดเท่ากัน มากกว่า 1 ครอบครัว :  กรรมการจะตัดสินผู้ชนะโดยการนับจำนวนชิ้นสินค้าในกระเป๋าช้อปปิ้งของแต่ละทีม โดยทีมที่ทำเวลาเร็วสุด เหลือเงินทอนน้อยสุด และมีจำนวนสิ่งของที่เลือกหยิบเยอะที่สุด จะได้เป็นผู้ชนะ รับรางวัลเป็นเงินสดเพิ่มอีก 5,000 บาทจาก FWD

การคัดเลือก และการประกาศผล
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด และทำตามกติกาครบถ้วน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก เฉพาะผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Me to We เท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง เว็บไซต์ me2we.fwd.co.th หน้า We Special ในวันที่ 6 พ.ย. 60 เวลา 18:00 น. และทีมงานจะจัดส่งข้อความไปทางอีเมลของผู้โชคดี
- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม โดยตอบกลับผ่านอีเมลที่ทีมงานจากเว็บไซต์ Me to We ได้ส่งข้อความไป ภายในวันที่ 7 พ.ย. 60 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
- ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีเพื่อแนะนำกฏ กติกา การเข้าร่วมกิจกรรม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
- ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทประมวลผลใช้เปิดเผยหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อประโยชน์ใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่างๆ ของบริษัทฯTOP