We Special

ดิน น้ำ ลม ไฟ ลูกอยู่ธาตุไหนกันแน่ แม่จะได้หนุนจุดเด่นเสริมจุดด้อยให้เป๊ะ

Me to We ร่วมกับ รักลูก Mom Quiz ให้คุณได้ลุ้นรับฟรี! บัตรเข้าชม สโนว์ ทาวน์ กรุงเทพ-เกตเวย์เอกมัย จำนวน 5 รางวัล และกระบอกน้ำ Me to WE จำนวน 50 รางวัล เพียงร่วมทำ Mom Quiz ดิน น้ำ ลม ไฟ ลูกอยู่ธาตุไหนกันแน่ แม่จะได้หนุนจุดเด่นเสริมจุดด้อยให้เป๊ะ และคลิกลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ลุ้น

Register Button

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
9-23 ม.ค. 61 เท่านั้น

ขั้นตอนการลุ้นรับบัตรเข้าชม สโนว์ ทาวน์ และกระบอกน้ำ Me to WE

1. ร่วมสนุกทำ Mom Quiz ดิน น้ำ ลม ไฟ ลูกอยู่ธาตุไหนกันแน่ แม่จะได้หนุนจุดเด่นเสริมจุดด้อยให้เป๊ะ
จากเว็บไซต์ Momquiz.raklukle.com
2. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Me to We
3. รับสิทธิ์ลุ้นฟรี บัตรเข้าชม สโนว์ ทาวน์ กรุงเทพ-เกตเวย์เอกมัย มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ และกระบอกน้ำ Me to WE จำนวน 50 รางวัล โดยทีมงาน “รักลูก” จะเป็นผู้คัดเลือกผู้โชคดี ประกาศผล และติดต่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล 
4. ประกาศผลวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 61 ในเว็บไซต์ Me to We (WE Special) และเว็บไซต์รักลูก
5. สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะได้รับการติดต่อให้มารับรางวัล ณ บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด และสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเว็บไซต์ Me to We ที่สมัครสมาชิกผ่านกิจกรรม Mom Quiz จากเว็บไซต์ Momquiz.raklukle.com เท่านั้น
2. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนายหน้าประกันชีวิตที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทประมวลผล ใช้ เปิดเผย หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

Article Author

โดย รักลูก

Jan 08 2018
TOP