We Strong

พ่อผู้ช่วยคนสำคัญ เมื่อแม่ต้องให้นมลูก

ช่วงเวลาการให้นมลูกเป็นเวลาสำคัญของลูก และเป็นช่วงที่แม่จะเครียดและกังวลมากเป็นพิเศษ ไหนจะนมน้อย เต้านมอักเสบ หรือความกดดันจากสังคม เป็นช่วงเวลาที่พ่อคือคนสำคัญที่จะดูแล และช่วยเหลือให้แม่ผ่านช่วงนี้ไปอย่างราบรื่น

Article Author

โดย รักลูก

Nov 28 2017
TOP